Khảo nghiệm ngưỡng chịu mặn của các dòng cacao tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 26, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753822101

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Phan Thị Thu Sương

- Học hàm, học vị: Kỹ Sư

- Địa chỉ: Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre.

- Điện thoại: 0918330169.

Người tham gia

- ThS Võ Hoài Chân.

- KS Trần Thị Kim Cúc.

- KS Nguyễn Chánh Bình.

- KS. Ngô Thị Ngọc Sương.

- KS. Trần Quang Hùng.

- KS Trương Văn Vui.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của các dòng cacao đang trồng nhằm tuyển chọn những dòng cacao có tính chống chịu tốt để khuyến cáo cho sản xuất.
- Khuyến cáo cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác cacao cho nông dân.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Địa điểm
- Thời gian trồng
- Bộ giống
- Bố trí thí nghiệm.

• Kết quả thực hiện:
Đề tài đã đánh giá được các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và phát triển của giống nhưng các chỉ tiêu về năng suất và chất lượng hạt của các giống chưa thể hiện hoàn toàn theo đúng đặc tính vốn có của giống, cần tiếp tục đánh giá thêm một số chỉ tiêu về phẩm chất hạt làm cơ sở khuyến cáo bộ giống phù hợp trong thời gian tới.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: