Phát triển sản xuất giá thể và phân bón hữu cơ sinh học từ mụn xơ dừa

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trương Thanh Tân.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP  Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753810736

Người tham gia

- Trương Thanh Tân - Phó Giám Đốc.

- Trần Văn Thành - Phó Trưởng phòng NCƯD.

- Lê Quang Vinh - Nhân viên.

- Nguyễn Thị Kim Ngân - Nhân viên.

- Trương Minh Tú - Nhân viên.

- Nguyễn Ngọc Thạch - Nhân viên.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật để khai thác có hiệu quả mụn xơ dừa và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Hoàn thiện quy trình sản xuất giá thể (hay còn gọi là đất sạch: Giá thể hay đất sạch chính là một loại vật thể không phải đất trồng tự nhiên, nhưng có thể trồng cây và có ưu điểm giữ nước, giữ phân, thoáng khí và đặc biệt không chứa các kim loại nặng và các vi sinh vật gây bệnh cho nên gọi là đất sạch), bốn loại phân hữu cơ sinh học chất lượng cao.
+ Tiếp nhận chuyển giao công nghệ bảo tồn và nhân sinh khối nguồn vi sinh vật, để phục vụ cho quy trình sản xuất phân bón hữu cơ của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Bến Tre. Đồng thời, đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành nắm vững quy trình tổ chức sản xuất.
+ Dự án sẽ sản xuất ra 05 loại sản phẩm chính :
80 tấn phân hữu cơ vi sinh.
80 tấn phân hữu cơ khoáng.
80 tấn phân hữu cơ sinh học cao cấp.
40 tấn giá thể (hay còn gọi là đất sạch): 06 tấn cho lan, 20 tấn cho rau, 10 tấn cho hoa, 04 tấn cho bon sai.
20 tấn MDA (mụn dừa bán thành phẩm) làm giá thể trồng rau mầm, bầu ươm cây.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Điều tra khảo sát sản lượng mụn dừa và nhu cầu sử dụng.
- Chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn cán bộ tham gia dự án.

• Kết quả thực hiện:
Ban chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì đã bám sát theo tiến độ và đề cương dự án đã phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy chế quản lý đề tài, dự án. Nhìn chung khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch đề ra, công tác chuẩn bị, xây dựng triển khai dự án được tiến hành chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ giữa Cơ quan quản lý  cấp trên, các thành viên trong Ban chủ nhiệm dự án, Cơ quan Chuyển giao công nghệ, và các ngành, địa phương, báo đài tham gia dự án, đã tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực, nắm vững quy trình sản xuất và có thể triển khai độc lập các mô hình sản xuất trong những năm tiếp theo.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: