Thông báo về việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Thực hiện Công văn số 2939/UBND-KGVX ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ thực hiện chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4125/BCT-KHCN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021 tham gia Chương trình như sau:

1. Nội dung:
Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nội dung thuộc các hướng sau:
a. Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, hầm lò.
b. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến khai thác trong các điều kiện đặc biệt như: chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước.
c. Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn; nâng cao mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.
d. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản thay thế thiết bị nhập khẩu.

2. Yêu cầu hồ sơ
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu đính kèm: mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài) hoặc A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN).
- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.
- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).

3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất
Hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019 theo địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 02753.829365. Email: nytuyet.skhcn@bentre.gov.vn

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý cá nhân, đơn vị./.