Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu và tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:

Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể như sau:

1. Nội dung tư vấn về SHTT
Viện KHSHTT tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm:
(i) Tư vấn về pháp luật, trình tự, thủ tục liên quan đến nhận dạng tài sản trí tuệ (TSTT) và xác lập quyền đối với TSTT;
(ii) Tư vấn về thương mại hóa TSTT;
(iii) Tư vấn về bảo vệ quyền SHTT;
(iv) Tư vấn về quản trị TSTT;
(v) Tư vấn đánh giá khả năng đăng ký/khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

2. Hình thức tư vấn
Việc tư vấn được thực hiện thông qua các hình thức:
(i) Tư vấn qua điện thoại;
(ii) Tư vấn trực tiếp (vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần)
(iii) Tư vấn chuyên gia (thông qua hợp đằng tư vấn).

3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Từ 13/5/2019 đến khi có thông báo khác.

4. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu tư vấn
- Trụ sở Viện KH SHTT tại Hà Nội: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.36321570 - Hotlme: 0941136678
Emaiỉ: ipacademy@vipri.gov. vn; minhtq@most.gov. vn
- VPĐD Viện KH SHTT tại Tp.HCM: số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM.
Điện thoại: 08.2662 2882 - Hotline: 0941136678
Emaỉl: ipacademy-hcmc@vipri.gov. vn; minhtq@most.gov. vn

Để biết thông tin chi tiết về nội dung tư vấn, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo - Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 0941136678
Email: ipacademy@vipri.gov.vn; ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn

Trân trọng thông báo./.