Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước ”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:

Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể như sau:

1. Nội dung hỗ trợ về SHTT
Viện KHSHTT hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm:
(i) Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN);
(ii) Đánh giá khả năng đăng ký/sử dụng đối tượng SHCN;
(iii) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT;
(iv) Bảo vệ quyền SHTT (hỗ trợ giám định và xử lý xâm phạm quyền SHCN);
(v) Thương mại hóa TSTT (chuyển giao, chuyển nhượng quyển SHTT, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu);
(vi) Quản trị TSTT.

2. Kinh phí hỗ trợ: Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các yêu cầu hỗ trợ của mình.

3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT: Từ 13/5/2019 đến khi có thông báo khác.

4. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT
- Trụ sở Viện KH SHTT tại Hà Nội: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.36321570 - Hotlme: 0941136678
Emaỉl: ipacademy@vipn.gov.vn; minhtq@most.gov.vn
- VPĐD Viện KH SHTT tại Tp.HCM: số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM.
Điện thoại: 08.2662 2882 - Hotline: 0941136678
Emaỉl: ipacademy-hcmc@vipri.gov. vn; minhtq@most.gov.

Để biết thông tin chi tiết về nội dung hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo - Thông tin, Viện Khoa học sỏ’ hữu trí tuệ
Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 0941136678
Email: ipacademy@vipn.gov. vn; ipcicademy-hcmc@vipri.gov. vn

Trân trọng thông báo./.