Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nông dân làm du lịch

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình “Nông dân làm du lịch”

2. Mục tiêu:
2.1.Mục tiêu chung:
Phát triển du lịch nông nghiệp và cộng đồng để góp phần đưa ngành du lịch của tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng 02 mô hình nông dân làm du lịch ở huyện Mỏ Cày Nam và huyện Châu Thành bao gồm các hoạt động du lịch mang tính trải nghiệm sản xuất, chế biến, thưởng thức nông sản; đồng thời diễn ra hoạt động giao thương nông sản để xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân
- Các hội viên hội nông dân được tham gia tập huấn các kỹ năng về làm du lịch chuyên nghiệp
- Liên kết với các tour du lịch để duy trì và phát triển các mô hình theo nhu cầu thị trường và của du khách.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
- Xây dựng 02 mô hình nông dân làm du lịch ở huyện Mỏ Cày Nam và huyện Châu Thành.
- Xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch: sinh thái sông nước miệt vườn, tham quan nghiên cứu văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng mô hình khách ở trong nhà dân (homestay) gắn với du lịch tham quan làng nghề; tạo sức “hấp dẫn, độc đáo, đặc sắc riêng có của du lịch Bến Tre.
- Kết nối các chủ trang trại, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nâng cao tính liên kết, liên tục cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ mới.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2020.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (mẫu B1-1-ĐON)
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2b-TMĐTXH).
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả) (mẫu B1-5-PHNC)
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

 

Biểu mẫu: Tải về

 

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).


Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.


Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.