Thông báo về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ công thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1697/UBND-KGVX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sử dụng cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19; Công văn số 497/STTTT-CNTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ công thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;


Để đảm bảo thuận lợi cho các công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo:


1. Từ ngày 10/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và giải quyết tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.


2. Khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến công dân, tổ chức tra cứu, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào Website: www.dichvucong.bentre.gov.vn
Bước 2: Chọn mục “NỘP QUA MẠNG”.
Bước 3: Chọn mục Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 4: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính.
Bước 5: Chọn Mức độ DVC. Sau đó chọn Nút “Tìm kiếm”
Bước 6: Chọn thủ tục hành chính mà công dân, tổ chức cần giao dịch.
Bước 7: Chọn mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Điền đầy đủ các thông tin người nộp hồ sơ. Lưu ý dấu mục (*) là phần bắt buộc phải nhập thông tin. Chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.
Bước 8: Nhập thông tin hồ sơ. Công dân, tổ chức gửi tệp tin đã scan hoặc ký số kèm theo hồ sơ đúng quy định (Ví dụ: Đơn, Tờ trình, giấy chứng nhận, danh mục đính kèm,.... theo quy định chi tiết của từng TTHC). Sau đó chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.
Bước 9: Nhập chọn các mục “Hình thức nộp hồ sơ” và “Hình thức nhận kết quả” theo yêu cầu của công nhân, tổ chức. Sau đó chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.
Bước 10: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hồ sơ. Nếu đầy đủ thì nhập mã Capcha được hiển thị vào ô “Mã xác nhận”. Sau đó nhấp vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.
Bước 11: Nhấp chọn mục “Nộp hồ sơ” để kết thúc quy trình Nộp qua mạng.


3. Công dân, tổ chức theo dõi thông tin tiếp nhận hồ sơ và thời gian trả kết quả giải quyết qua tin nhắn SMS (theo số điện thoại đã đăng ký). Đến ngày hẹn trả hồ sơ, công dân, tổ chức mang theo bản chính hồ sơ và CMND/Thẻ Căn cước đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bến Tre. Đối với thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp và nhận kết quả hồ sơ tại Bưu điện.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị công dân, tổ chức liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, số điện thoại: 02752.211673, 0979.318723 – Huỳnh) để được hướng dẫn, hỗ trợ.


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện trong liên hệ./.