Thông báo về cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CIC 2020"

Cuộc thi "ÝTƯỞNG KHỞI NGHIỆP - CIC 2020", là cuộc thi của Đại học Quốc gia TP.HCM. dưới sự hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Quỹ khởi nghiệp ĐHQG-HCM, giao cho Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) phối hợp với các trường Đại học tổ chức.


Với mục đích tạo ra một sân chơi cho sinh viên, nhằm thúc đấy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đào tạo kiến thức và kỹ năng thông qua quá trình trải nghiệm khởi nghiệp. Cuộc thi nhắm tới những sinh viên có tố chất là doanh nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. Thời gian diễn ra từ ngày 19/03/2020 đến ngày 15/10/2020 (Kế hoạch về cuộc thi với tài liệu đính kèm).


Thông tin thêm về CIC 2020:
-    Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/CiC2020
-    Tài liệu cho nhà tài trợ: https://bit.ly/ProposalCiC2020
-    Website: https://cic.itp.vn/
-    Fanpage: https://wwvv.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/
-    Youtube: https://bit.ly/videoCiC2019

 

Thông tin liên hệ:
Chị Phạm Thị Xuân Diệu - Phụ trách văn phòng IEC;
-    SĐT: 0976538161;
-    Email: dieu.pham@vnu-itp.edu.vn