Thông báo số 616/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải trong chăn nuôi, và sản xuất ra phân bón từ chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

 

Mục tiêu đề tài:


Mục tiêu chung:


Nhằm góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và giúp địa phương đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và tạo ra sản phẩm ứng dụng từ chất thải trong chăn nuôi.

 

Mục tiêu cụ thể:


- Ứng dụng các công nghệ xử lý mới để xử lý môi trường, mùi từ chất thải tại các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre.

 

- Mô hình xử lý đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường, có tính khả thi và được nhân rộng trên địa bàn.

 

- Sản xuất ra một loại phân bón có khả năng thương mại trên thị trường từ chất thải chăn nuôi.

 

- Áp dụng thí điểm loại phân được sản xuất ra trên một số vườn cây ăn trái, vườn rau ăn lá.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm:


- Báo cáo tổng hợp về hiện trạng chăn nuôi của các hộ dân trên địa bàn huyện.

 

- Các mô hình ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải.

 

- Kết quả đánh giá hiệu quả của các vườn canh tác thí điểm từ việc áp dụng loại phân bón được sản xuất từ chất thải chăn nuôi.

 

- Quy trình sản xuất phân bón từ chất thải chăn nuôi.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 

Các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.


Xem chi tiết nội dung thông báo.