Thông báo số 1083/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải trong chăn nuôi, và sản xuất ra phân bón từ chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre”.


Mục tiêu đề tài:


Mục tiêu chung: Nhằm góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo và tạo ra sản phẩm ứng dụng từ chất thải trong chăn nuôi heo.

 

Mục tiêu cụ thể:


 - Ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường có tính mới, tiên tiến để giúp người dân nông thôn giải quyết chất thải từ sản xuất nông nghiệp, nhất là hoạt động chăn nuôi heo.

 

- Sản xuất ra một loại phân bón từ chất thải chăn nuôi heo đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết và lưu hành trên thị trường.

 

- Áp dụng thí điểm loại phân được sản xuất ra trên một số mô hình canh tác tại địa phương.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm:


- Các mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến để xử lý chất thải trong chăn nuôi heo.

 

- Quy trình sản xuất phân bón từ chất thải chăn nuôi heo.

 

- Kết quả đánh giá hiệu quả của các mô hình thí điểm từ việc áp dụng loại phân bón được sản xuất từ chất thải chăn nuôi heo.

 

- Có doanh nghiệp tham gia trong quá trình nghiên cứu và tiếp nhận quy trình sản xuất phân bón từ chất thải chăn nuôi heo để sản xuất và thương mại hóa sản phẩm phân bón sau khi kết thúc nhiệm vụ.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.

 

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.

 

Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.