Thông báo số 1241/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: Xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị”.


Mục tiêu đề tài: 


Mục tiêu chung: Nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

 

Mục tiêu cụ thể:


- Thiết kế logo, nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

 

- Xây dựng các trường thông tin truy xuất nguồn gốc, xây dựng các tài khoản cho các cơ sở và thành viên tham gia đưa thông tin lên hệ thống. Các mắt xích trong chuỗi biểu mẫu nhập liệu cho các mắt xích, chức năng nhiệm vụ các bên liên quan đến kiểm soát sản phẩm và an toàn.

 

- Thiết lập tài khoản, cung cấp tem, duy trì tài khoản.

 

- Hỗ trợ tham gia phiên chợ của các Hiệp hội về lương thực, thực phẩm.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm:


- Thiết kế logo, đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

 

- Chứng nhận Mã số-Mã vạch (Mã doanh nghiệp-GS1).

 

- Xây dựng ứng dụng Truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.

 

- Kết nối tiêu thụ sản phẩm.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

 

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Tuyết.

 

Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.