Thông báo về việc cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư

Nhằm tìm kiếm, lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp có nhu cầu tham gia kết nối với các đối tác nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp "Phiếu đăng ký hoạt động kết nối công nghệ và đầu tư năm 2020".

 

Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ. Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại 0275. 2211. 673.

 

Xem chi tiết nội dung Công văn.

 

Tải Phiếu đăng ký hoạt động kết nối công nghệ và đầu tư năm 2020.