Thông báo số 1813/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:


1. Tên Đề tài: “ Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng trên tàu cá tỉnh Bến Tre”.

 
2. Mục tiêu đề tài:

 
* Mục tiêu chung:


Xây dựng một hệ thống thiết bị đơn giản, gọn nhẹ sử dụng trong xếp dỡ hàng trên tàu đánh bắt xa bờ, tàu chuyển tải thủy sản ở Bến Tre.


* Mục tiêu cụ thể:


- Nghiên cứu thiết kế một hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng phù hợp với đặc điểm tàu đánh bắt xa bờ, trong đó tập trung nghiên cứu cho các nghề cào đôi, cào đơn, nghề lưới vây kết hợp ánh sáng và tàu chuyển tải, dịch vụ hậu cần thủy sản;


- Chế tạo một hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng trên tàu đánh bắt xa bờ có thể sử dụng được đồng bộ trên các tàu nghề cào đôi, cào đơn, lưới vây kết hợp ánh sáng và tàu chuyển tải, dịch vụ hậu cần thủy sản.


- Chế tạo hệ thống bốc dỡ hàng hóa từ tàu lên cảng …


3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:

 
- Báo cáo phân tích lựa chọn kết cấu hệ thống thiết bị;


- Thiết kế và tính toán kết cấu hệ thống thiết bị;


- Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị;


- Một hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng trên tàu đánh bắt xa bờ có thể sử dụng được đồng bộ trên các tàu nghề cào đôi, cào đơn, lưới vây kết hợp ánh sáng và tàu chuyển tải, dịch vụ hậu cần thủy sản tải trọng 3 tấn, từ tàu lên cảng;


- Quy trình sử dụng và bảo trì hệ thống thiết bị.


4. Thời gian thực hiện: 18 tháng.


5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021.


Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.


Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.