Thông báo về cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021

Cuộc thi “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP - CiC 2021”, là cuộc thi của Đại học Quốc gia TP.HCM  dưới sự hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Quỹ khởi nghiệp ĐHQG-HCM, giao cho Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) phối hợp với các đơn vị của trường Đại, trung học phổ thông tổ chức. Với mục đích tạo môi trường trải nghiệm nâng cao kỹ năng và kiến thức thông qua quá trình hoạt động thực tế các hoạt động khởi nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội khám phá và thấu hiểu bản thân, cũng như lan tỏa, tìm cảm hứng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp. Cuộc thi nhằm tiềm kiếm những học sinh, sinh viên có tố chất là doanh nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. Thời gian diễn ra từ ngày 19/03/2021 đến ngày 15/10/2021 (Kế hoạch về cuộc thi với tài liệu đính kèm). Thông tin thêm về CiC 2021:

 

- Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/CiC2021-Kehoach

 

- Tài liệu cho nhà tài trợ: https://bit.ly/ProposalCiC2020

 

 - Website: https://cic.itp.vn

 

- Fanpage: https://wwvv.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

 

- Youtube: https://bit.ly/videoCiC2020

 

Thông tin liên hệ:

 

Chị Phạm Thị Xuân Diệu - Phụ trách văn phòng IEC;

- SĐT: 0976538161;

- Email: dieu.pham@vnu-itp.edu.vn