Thông báo số 145/TB-SKHCN lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2022 như sau:

 

1. Lịch tiếp công dân


1.1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở  tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trong giờ hành chính (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo của tháng).

1.2. Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

 

2. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.