Công văn Số 1259 /SKHCN-TTCN về việc hỗ trợ truyền thông “cuộc thi Khởi nghiệp – ĐBSCL 2022”

Sở Khoa học và Công nghệ có nhận Công văn số 138/CNCT.XT-22 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ về việc phối hợp truyền thông Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2022.

Theo đó, cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL năm 2022 do VCCI Cần Thơ phối hợp với các thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL tổ chức.

Với mục tiêu phát triển số lượng doanh nghiệp mới, có hàm lượng công nghệ cao, từng bước hình thành lực lượng doanh nhân trẻ, năng động sáng tạo, đông thời tìm kiếm các dự án khởi nghiệp khả thi ở ĐBSCL đưa vào ươm tạo.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2022.

Một trong điểm mới của Cuộc thi năm nay là các thí sinh vào vòng trong sẽ được Ban tổ chức ưu tiên kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, được ưu tiên giới thiệu với các cuộc thi khởi nghiệp quốc tế như Graft, Sept, đồng thời có cơ hội tham gia chương trình đào tạo 02 tuần tại Đức.

Cuộc thi sẽ là nơi phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho các dự án khởi nghiệp khả thi, từ đó hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trở thành nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn thông qua việc hỗ trợ kết nối thị trường, kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Với mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị cùng phối hợp với VCCI tại Cần Thơ trong công tác truyền thông Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL năm 2022 thông qua hình thức tuyên truyền, vận động sinh viên/thanh niên trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Các thông tin về Cuộc thi xin liên hệ Ms Mỹ Xuyên ( 0977.090.129, email: ntmxuyen2903@gmail.com) hoặc Ms Thảo (0946.717.818, email: nguyenlanthao89@gmail.com ).

(Đính kèm Công văn số 138/CNCT.XT-22 ngày 03/8/2022 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Chi Nhánh Cần Thơ).

 

Xem chi tiết nội dung Công văn