Công văn số 1418/SKHCN-TTCN về việc mời doanh nghiệp Chương trình vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 5 năm 2022”

Thực hiện Công văn số 5558/UBND-KT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất giới thiệu doanh nghiệp tham gia xét chọn tôn vinh điển hình sáng tạo năm 2022,

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Chương trình xét vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 5 năm 2022” (đính kèm Quy chế và Mẫu hồ sơ xét và vinh danh doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2022. File mềm được đăng tải tại website Sở Khoa học Công nghệ: http://www.dost-bentre.gov.vn/).


Kính đề nghị Quý doanh nghiệp xác nhận tham gia bằng cách gởi Hồ sơ bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội - thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và file mềm về địa chỉ email kimthoathoaduong@gmail.com trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, để Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Hồ sơ về Ban tổ chức Chương trình đúng quy định.

 

Chi tiết vui lòng liên hệ Bà Dương Thị Kim Thoa - Điện thoại: 0947264878 để được hướng dẫn.

 

Xem chi tiết nội dung công văn

 

Tải hồ sơ xét và vinh danh doanh nghiệp

 

Tải Quy chế