Công văn số 1597/SKHCN-TTCN Về việc điều tra phục vụ xác định giá trị sản phẩm công nghệ cao năm 2022

Căn cứ Thông báo số 3228/TB-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư về Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xác định giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 của tỉnh Bến Tre.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các doanh nghiệp Mẫu cung cấp thông tin về giá trị sản phẩm công nghệ cao năm 2022. File mềm được đăng tải tại website Sở Khoa học Công nghệ (http://www.dost-bentre.gov.vn/).

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin được nhận lại Mẫu điều tra trước ngày 05 tháng 11 năm 2022 qua đường bưu điện, địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và cung cấp qua địa chỉ email: kimthoaduongthi@gmail.com. Chi tiết liên hệ bà Dương Thị Kim Thoa 0947264878.

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp.

 

Xem chi tiết nội dung công văn

 

Tải phiếu điều tra