Khảo sát về trải nghiệm người dùng DVCTT trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Thực hiện Công văn số 1667/CĐSQG-TTTV ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Cục Chuyển đổi số quốc gia về việc khảo sát trải nghiệm người dùng DVCTT. Kính mời Quý bạn đọc, doanh nghiệp thực hiện Cuộc khảo sát về DVCTT

Đường dẫn khảo sát: https://form.gov.vn/!Krc3U

Xin chân thành cám ơn.