Công văn số 327/SKHCN-TTCN V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2022

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định biện pháp thi hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các doanh nghiệp “Mẫu Báo cáo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2022”. File mềm được đăng tải tại website Sở Khoa học Công nghệ (http://www.dost-bentre.gov.vn/).

 

Báo cáo (kèm bản sao tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế) xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đồng thời gửi file mềm qua email: kimthoaduongthi@gmail.com để tổng hợp.

 

Chi tiết xin liên hệ 02752 211 673 hoặc 0947264878 (Thoa) để được hướng dẫn.

 

Xem chi tiết nội dung công văn

 

Tải mẫu Báo cáo báo cáo