Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn từ phế phẩm nông nghiệp, chế biến thủy sản để sản xuất đất sạch tại địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

2. Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Đất sạch dinh dưỡng.

 

3. Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ

Tên tổ chức: Công ty TNHH MT Nam Thái Dương

Địa chỉ: Ấp Tân Phước (thửa đất số 281, 328, 330; tờ bản đồ số 27), xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Điện thoại: 096 115 48 48

E-mail: Nvmoi.kifocan@gmail.com

Người đại diện pháp lý: Ông Nguyễn Văn Mới.

Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Mới

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1991

- Số căn cước công dân: 083091017009, ngày cấp: 13/12/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Chức vị khoa học: Kỹ sư

- Địa chỉ: 360C, ấp 3, Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, Bến Tre.

- Nơi công tác: Công ty TNHH MT Nam Thái Dương.

- Địa chỉ cơ quan: Ấp Tân Phước (thửa đất số 281, 328, 330; tờ bản đồ số 27), xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

- Di động: 096 115 48 48

- E-mail: Nvmoi.kifocan@gmail.com

 

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Kỹ thuật và công nghệ.

 

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Nghiên cứu chỉ ra được hiệu quả từ việc sử dụng đất sạch dinh dưỡng có thành phần từ bùn thải công nghiệp thông thường và các thành phần khác (phân chuồng, phế phẩm nông sản, thực phẩm hết hạn, mụn xơ dừa, tro trấu,…) đối với một số loại cây trồng tại địa bàn tỉnh Bến Tre; chỉ ra được tỷ lệ phần trăm các thành phần trong đất sạch dinh dưỡng để thích hợp trồng cây; chỉ ra được kích thước hạt đất sạch dinh dưỡng, dạng thích hợp cho cây trồng.

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại địa phương theo hướng Kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

- Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Sản phẩm tạo ra được phát triển trên nền tảng cân bằng giữa ba yếu tố kinh tế - xã hội – môi trường.

+ Kinh tế: Vận dụng hiệu quả Kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng các chất thải để tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế,  nâng cao năng suất cây trồng, tăng giá trị kinh tế của sản.

+ Xã hội: Dễ dàng thích ứng và thay thế phương thức sản xuất cũ, thói quen sử dụng phân hóa học vốn gặp nhiều rủi ro về số lượng và chất lượng, tính an toàn thực phẩm không thể dự đoán trong sản xuất. Thay đổi ý thức của lực lượng lao động, hướng đến mang tính chuyên nghiệp hơn, ổn định thu nhập cho tổ chức sản xuất, người lao động và sẽ tác động tích cực đến đời sống xã hội.

+ Môi trường: Tận dụng phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, công nghiệp để sản xuất đất sạch dinh dưỡng, hạn chế ô nhiễm môi trường từ rác thải và giảm chi phí xử lý môi trường một cách đáng kể. Mặt khác, việc sử dụng đất sạch cũng góp phần hạn chế tác động xấu trong canh tác nông nghiệp đến môi trường.

 

6. Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá báo cáo

Thời gian dự kiến: Tháng 7/2023.

 

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, địa chỉ: số 280 đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.