Thông báo số 511/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

1. Tên Đề tài: “Khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho các sản phẩm đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ


2. Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung: Đánh giá được một cách chính xác, bài bản, khoa học thực trạng quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho các sản phẩm đã được xác lập quyền. Từ đó xây dựng và áp dụng thực tiễn các giải pháp nhằm đổi mới mô hình quản lý, khai thác, bảo vệ chỉ dẫn địa lý gắn với các sản phẩm của tỉnh Bến Tre và nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế của các sản phẩm của tỉnh Bến Tre

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện mô hình quản lý, hệ thống công cụ quảng bá cho các sản phẩm chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” đã được xác lập quyền: dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, sầu riêng, cua biển, tôm càng xanh và xoài tứ quý của tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng giải pháp khai thác hiệu quả các chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” đã được xác lập quyền.

-  Rà soát thị trường và đề xuất phương án phối hợp xử lý các trường hợp xâm phạm quyền SHTT đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” gắn với các sản phẩm chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ.

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao hiểu biết, nhận thức của chủ thể sử dụng các chỉ dẫn địa lý.

 

3. Yêu cầu sản phẩm: 

- 06 báo cáo kết quả tổ chức 06 hội thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ.

- 06 báo cáo kết quả khảo sát thực trạng quản lý, khai thác và bảo vệ chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 06 sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, sầu riêng, cua biển, tôm càng xanh và xoài tứ quý của tỉnh Bến Tre.

- 06 báo cáo đề xuất bộ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 06 sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, sầu riêng, cua biển, tôm càng xanh và xoài tứ quý của tỉnh Bến Tre.

- 06 gian hàng trưng bày/ bán sản phẩm tại 01 hội chợ/ triển lãm.

- 02 lớp đào tạo, tập huấn (cho cán bộ quản lý và chủ thể sử dụng chỉ dẫn địa lý).

- 01 báo cáo kết quả khảo sát thị trường và đề xuất phương án xử lý 1 trường hợp xâm phạm quyền SHTT đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” gắn với các sản phẩm đã được bảo hộ.

- 01 báo cáo kết quả tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.

 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

 

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày  31 tháng 5 năm 2023.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng word, PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Website:http://www.dost-bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.