Thông cáo báo chí Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2023-2024

Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm,... của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân trong toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2023-2024, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi.

 

Trao giải Nhì cho sản phẩm tại hội thi

 

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mọi tổ chức của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đầu tư để tạo ra sản phẩm kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự hội thi. Nhóm tác giả của sản phẩm dự thi không quá 05 người.


Tất cả sản phẩm được tạo ra từ công trình, đề tài khoa học, giải pháp về kỹ thuật (phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, phần mềm, vật liệu, hóa chất, sản phẩm mô hình sáng tạo đạt hiệu quả cao,...) phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh... mang lại hiệu quả cao, đều có quyền tham gia hội thi.


Cụ thể, các sản phẩm dự thi đăng ký theo 10 lĩnh vực sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp; Y dược; Giáo dục và Đào tạo; Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất trong tình hình mới; Đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Cải cách hành chính.


Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm các sản phẩm tham gia dự thi dựa trên các tiêu chí được quy định cụ thể là: Tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả; khả năng mang lại lợi ích về kinh tế và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội, trật tự, quốc phòng, an ninh.


Cơ cấu giải thưởng gồm có: 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.


Hồ sơ và sản phẩm dự thi xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại (0275) 3812629; email: skhcn@bentre.gov.vn). 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31-3-2024. Mẫu hồ sơ dự thi được đăng tải tại trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.bentre.gov.vn.

Mẫu hồ sơ: Tải về