Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Các bước thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Các bước thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, việc cải tiến năng suất tại các doanh nghiệp mang ý nghĩa rất quan trọng. Cải tiến năng suất giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, nâng cao thu nhập của người lao động và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.

5S ý nghĩa lợi ích và các bước áp dụng

5S ý nghĩa lợi ích và các bước áp dụng

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn

Tiêu chuẩn chất lượng, công cụ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng, công cụ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có những vi phạm về chất lượng hàng hoá. Nếu vấn đề này không được cải thiện thì các doanh nghiệp khó mà nâng cao hiệu quả và mở rộng thị trường sau khi gia nhập WTO.

HACCP - Bản chất, nguyên tắc và điều kiện áp dụng

HACCP - Bản chất, nguyên tắc và điều kiện áp dụng

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) có thể hiểu theo tiếng Việt là “phân tích mối nguy hại và kiểm soát cá điểm tới hạn”. HACCP là một công cụ có hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm, có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và tạo ra thực phẩm an toàn.

Ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu

Ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu

Ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu bao gồm:

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Sở KH&CN

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Sở KH&CN

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đã được áp dụng tại Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) trong 2 năm (2005-2006). Quá trình tổ chức triển khai xây dựng hệ thống quản lý  chất lượng ISO 9001:2000 tại Văn phòng Sở KH&CN và Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (TĐC) chia thành 4 giai đoạn và kéo dài trong 12 tháng.

UBND Thị xã Bến Tre áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

UBND Thị xã Bến Tre áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Thực hiện quyết định số: 1995/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre, UBND thị xã Bến Tre và Ủy ban nhân dân Phường 2  đã tham gia thực hiện trong dự án  “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính nhà nước các sở, ngành, Văn Phòng HĐND, UBND huyện thị và một số xã phường trọng điểm giai đoạn I (2005-2006)”.

UBND huyện Chợ Lách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

UBND huyện Chợ Lách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Thực hiện quyết định số: 1995/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre phê duyệt thực hiện Dự án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính nhà nước các sở, ngành, Văn Phòng HĐND, UBND huyện thị và một số xã phường trọng điểm giai đoạn I (2005-2006)”. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch triển khai với đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách.

Kết quả hai năm (2005-2006) thực hiện cơ chế một cửa tại Sở KH&CN

Kết quả hai năm (2005-2006) thực hiện cơ chế một cửa tại Sở KH&CN

Công tác Tổ chức triển khai thực hiện: Kế hoạch 295/KH-SKHCN ngày 17/5/2004 về việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành.

Sở Tư Pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Sở Tư Pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Thực hiện quyết định số: 1995/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre,  Sở Tư Pháp đã tham gia thực hiện dự án  “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính nhà nước các sở, ngành, Văn Phòng HĐND, UBND huyện thị và một số xã phường trọng điểm giai đoạn I (2005-2006)”.