Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả hai năm (2005-2006) thực hiện cơ chế một cửa tại Sở KH&CN

Kết quả hai năm (2005-2006) thực hiện cơ chế một cửa tại Sở KH&CN

Công tác Tổ chức triển khai thực hiện: Kế hoạch 295/KH-SKHCN ngày 17/5/2004 về việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành.

Sở Tư Pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Sở Tư Pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Thực hiện quyết định số: 1995/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre,  Sở Tư Pháp đã tham gia thực hiện dự án  “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính nhà nước các sở, ngành, Văn Phòng HĐND, UBND huyện thị và một số xã phường trọng điểm giai đoạn I (2005-2006)”.

Kết quả một năm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở

Kết quả một năm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở

Lâu nay, thủ tục hành chính dưới con mắt người dân luôn phức tạp, thiếu công khai, minh bạch thậm chí nhiêu khê. Điều đó có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do: một hồ sơ cần có nhiều loại giấy tờ (nhiều khi có những loại giấy tờ không thật sự cần thiết), để có một loại giấy tờ trong hồ sơ người dân (tổ chức, công dân) thường phải liên hệ từ một đến nhiều cơ quan hành chính nhà nước (đôi lúc phải liên hệ với tổ chức sự nghiệp của nhà nước) để xin.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công

ISO là một tổ chức về tiêu chuẩn hoá, ra đời và hoạt động từ ngày 23 tháng 02 năm 1947, tên đầy đủ của ISO là The International Organization for Standardizantion. Trụ sở được đặt tại Geneve Thụy Sĩ, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.