Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả một năm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở

Kết quả một năm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở

Lâu nay, thủ tục hành chính dưới con mắt người dân luôn phức tạp, thiếu công khai, minh bạch thậm chí nhiêu khê. Điều đó có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do: một hồ sơ cần có nhiều loại giấy tờ (nhiều khi có những loại giấy tờ không thật sự cần thiết), để có một loại giấy tờ trong hồ sơ người dân (tổ chức, công dân) thường phải liên hệ từ một đến nhiều cơ quan hành chính nhà nước (đôi lúc phải liên hệ với tổ chức sự nghiệp của nhà nước) để xin.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công

ISO là một tổ chức về tiêu chuẩn hoá, ra đời và hoạt động từ ngày 23 tháng 02 năm 1947, tên đầy đủ của ISO là The International Organization for Standardizantion. Trụ sở được đặt tại Geneve Thụy Sĩ, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.