Sở hữu trí tuệ

 Một số kết quả bước đầu trong xây dựng chuỗi giá trị dừa tại Bến Tre

Một số kết quả bước đầu trong xây dựng chuỗi giá trị dừa tại Bến Tre

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 330/KH-UBND của UBND Tỉnh về việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến

Vai trò của tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp

Vai trò của tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp

Tài sản trí tuệ, dùng để chỉ các sản phẩm trí tuệ, thường được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng hoặc bộc lộ một phần trên rất nhiều tài liệu quen thuộc trong Doanh nghiệp (DN) như: bí quyết kỹ thuật đến ý

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh

Hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm lục

Hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm lục

Mỗi năm một lần, nhà vườn trong và ngoài địa phương có cơ hội so tài tại Hội thi trái ngon, đây là một hoạt động trọng tâm của Ngày hội cây-trái ngon, an toàn diễn ra tại huyện Chợ Lách vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5

Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản địa phương

Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản địa phương

Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương bước đầu mang lại kết quả tích cực như hạn chế những rủi ro về biến động giá và mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bến Tre, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) trong đó

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập tại Bến Tre

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập tại Bến Tre

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Vì vậy, tiếp

Doanh nghiệp Bến Tre xác lập sở hữu công nghiệp quốc tế

Doanh nghiệp Bến Tre xác lập sở hữu công nghiệp quốc tế

Những năm qua, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, trong môi trường sản xuất, kinh doanh toàn cầu hóa và thị trường ngày càng đông đúc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải tìm

Quyền sở hữu công nghiệp là tài sản của doanh nghiệp quản lý và bảo hộ

Quyền sở hữu công nghiệp là tài sản của doanh nghiệp quản lý và bảo hộ

Ý nghĩa, vai trò của sở hữu công nghiệp đối với doanh nghiệp

Thông tin khái quát về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

Thông tin khái quát về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

Trên cơ sở tuyên bố tại cuộc họp của Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tháng 9 năm 1998 về việc thiết lập một sự kiện để tôn vinh sở hữu trí tuệ...