Quản lý ATBX & Hạt nhân

Sơ lược về vũ khí hạt nhân

Sơ lược về vũ khí hạt nhân

Vũ khí hạt nhân (tiếng Anh: nuclear weapon) là loại vũ khí mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hoặc/và nhiệt hạch gây ra.

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

1. Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.9423479 - Fax: 04.9424133 - Email: hq.vaec@hn.vnn.vn
Người đại diện: PGS.TS. Vương Hữu Tấn - Chức vụ: Viện Trưởng