Thanh tra

Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?

Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?

Vừa qua, trong quá trình xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) Thanh tra Bộ KH&CN đã phát hiện nhiều vụ việc về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền. Thanh tra Bộ KH&CN đã đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu hồi các tên miền đã vi phạm, nhưng VNNIC đã không đồng ý như vậy.

Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168

Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình hành động về hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010 tại Bến Tre

Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006

Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006

Danh sách vi phạm

Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006

Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006

Trong năm 2006 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đi vào nền nếp ổn định, thực hiện theo quy định pháp luật, đặc biệt quy trình giải quyết được thực hiện trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Trong năm, Thanh tra Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tiếp nhận và giải quyết 07 đơn khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực: đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, không có đơn tồn đọng hoặc khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp.

Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre

Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre

Ở tỉnh ta việc giải quyết xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) đã và đang phát huy được tính hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các vụ sai phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, tính răn đe chưa cao mà biểu hiện cụ thể là: không xử lý được các vấn đề bồi thường thiệt hại về kinh tế, các vấn đề về hình sự và dân sự khác. Chính tình trạng hành chính hoá các vi phạm về SHTT, xác định ranh giới hành chính và hình sự chưa rõ ràng đã làm giảm hiệu quả phòng và chống tội phạm về SHTT. Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn thủ tục hành chính để xử lý các vụ việc vi phạm về SHTT, né tránh việc đưa nhau ra toà.

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Tiếp nhận đơn của cơ sở Yến Hương tố cáo cơ sở Ngân Phát xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, do đơn tố cáo cơ sở gửi cho nhiều cơ quan nên đã được Chi cục Quản lý Thị trường thụ lý và tiến hành kiểm tra, giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ có tiến hành kiểm tra lại, nhưng không phát hiện yếu tố vi phạm.