Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Phát triển bền vững các hệ sinh thái

Phát triển bền vững các hệ sinh thái

“… Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái” là một trong các quan điểm của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 15/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả dự án “đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát triển sản phẩm du lịch địa phương

Phát triển sản phẩm du lịch địa phương

Trong 02 năm 2021-2022, tổng khách du lịch đến Bến Tre khoảng 1.520.671 lượt, trong đó: 1.429.102 lượt trong nước và  91.569 lượt quốc với tổng thu từ du lịch khoảng 1.800 tỉ đồng. Sức thu hút khách có được từ việc không ngừng phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch địa phương. Khi du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các sản phẩm du lịch không chỉ dựa vào mức độ đa dạng còn có tính đặc thù, nét độc đáo, riêng có của địa phương.

Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững

Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Thời gian qua, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre triển khai hiệu quả nhiều chương trình và kế hoạch trọng tâm nhằm tạo động lực cho KTTT phát triển bền vững. Nhiều mô hình HTX không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ngày 16/02/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số huyện Giồng Trôm năm 2022. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị.

Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Năm 2022, Quy hoạch tích hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ thông qua tại Quyết định số 287/QĐ-TTG ngày 28/02/2022, với các quan điểm chủ đạo: phát triển vùng ĐBSCL theo hướng phát triển bền vững; 

Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng  bền vững tại huyện Giồng Trôm

Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm

Chiều ngày 09/01/2023, Hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến tre phối hợp với UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và Công ty Sáng tạo Xanh Việt Nam (Green IN) tổ chức Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện. Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Thị Thanh Nhanh. Tổng Giám đốc – Cố vấn kỹ thuật Công ty Sáng tạo Xanh Việt Nam Trần Đình Sính cùng chủ trì hội thảo.

Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”

Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”, đề tài do Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lập làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, đề tài do Công ty TNHH IOTLink thực hiện.

Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số

Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thời gian qua, công tác “chuyển đổi số” được huyện Chợ Lách đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Viêc tuyên truyền các chủ trương chính sách về chuyển đổi số được tăng cường thông qua tổ chức hội nghị triển khai trực tiếp và trực tuyến, thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản hàng tháng ở cơ sở, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; ngoài ra còn tuyên truyền cổ động trực quan thông qua việc đầu tư xây dựng các cụm pano, băng rol, tờ rơi tuyên truyền nội dung về chuyển đổi số. Qua đó đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về kiến thức chuyển đổi số để nâng dần sự hưởng ứng thực hiện.

 

Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng

Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng

Ngày  13/12/2022, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng tại xã Phú Phụng huyện Chợ Lách.