Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Hội thảo “khai thác phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”

Hội thảo “khai thác phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”

Thực hiện Công văn số 1593/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, ngày 24 tháng 5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Khai thác phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”.

Giồng Trôm: Sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Giồng Trôm: Sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 17/05/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bí thư Huyện ủy-Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung- chủ trì hội nghị.

Bến Tre phê duyệt đề án thành lập khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre

Bến Tre phê duyệt đề án thành lập khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 1032/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Thành lập Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Bến Tre

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho ngành thủy sản tỉnh nhà.

Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Để thiết thực chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5). Từ đầu năm đến nay Liên hiệp Hội Bến Tre đã có nhiều hoạt động nổi bật đạt hiệu quả cao.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Bến Tre, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 27), 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Giải pháp khoa học kỹ thuật đã được đề ra trong Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 (Chương trình 10): Xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp nước an toàn phù hợp cho các đối tượng sử dụng từ đơn vị cấp nước đến cơ quan quản lý cấp nước; 

Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Ngày 07/4/2022, Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ Tạ Việt Dũng cùng với lãnh đạo các Phòng thuộc Cục đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre cùng các thành viên Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.

Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao

Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao

Tính đến nay, các cấp ngành của tỉnh đã phối hợp với địa phương thành lập 91/100 Ban Quản lý vùng nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh có hỗ trợ kinh phí hoạt động.

10 năm Ba Tri phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

10 năm Ba Tri phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các cấp, ngành địa phương Ba Tri, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) và Kết luận số 50-KL/TW, ngày 31/12/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (gọi tắt là Kết luận 50-KL/TW) đã đạt kết quả đang ghi nhận.