Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng giới khoa học

Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng giới khoa học

"Thành phố đang có chính sách mở rộng hợp tác với giới khoa học, tăng cường đặt hàng và đưa các đề tài vào cuộc sống bằng 15 chương trình trọng điểm", Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) Phan Minh Tân cho biết trong cuộc gặp 400 nhà khoa học do Công ty Cổ phần viễn thông FPT và Sở tổ chức chiều nay.

Một đòn bẩy cho nghiên cứu khoa học

Một đòn bẩy cho nghiên cứu khoa học

Việc Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2007, đánh dấu một bước phát triển mới trong quản lý hoạt động khoa học.

Sở Thủy sản Bến Tre triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thủy sản

Sở Thủy sản Bến Tre triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thủy sản

Sở Thủy sản Bến Tre vừa tổ chức triển khai Kế hoạch nuôi và phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2007, Chương trình hỗ trợ phát triển thủy sản Bến Tre năm 2007 từ nguồn kinh phí do Chính phủ Vương quốc Đan Mạch viện trợ.

Khoa học và công nghệ Việt nam với những thách thức khi hội nhập

Khoa học và công nghệ Việt nam với những thách thức khi hội nhập

Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam là một bộ phận cấu thành của hệ thống kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời vận động và phát triển trong sự tác động mạnh mẽ của những xu thế lớn trên thế giới và khu vực...

10 sự kiện KHCN năm 2006

10 sự kiện KHCN năm 2006

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Ngô ngọt có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 67-85 ngày tùy thời tiết).Đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) là đầu tư cho tương lai, là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập - cạnh tranh,...

Kinh nghiệm trồng ngô ngọt

Kinh nghiệm trồng ngô ngọt

Ngô ngọt có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 67-85 ngày tùy thời tiết).

IBM hợp tác với Bộ KH&CN trong lĩnh vực đổi mới, nghiên cứu và phát triển

IBM hợp tác với Bộ KH&CN trong lĩnh vực đổi mới, nghiên cứu và phát triển

Ngày 5.2.2007, Tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới IBM và Bộ KH&CN đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới, nghiên cứu và phát triển. Chứng kiến Lễ ký có Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Tập đoàn IBM (phụ trách về công nghệ và đổi mới) Nicholas Donofrio và các đại diện của nhiều ban/ngành.

7 sự kiện Y tế - Khoa học 2006

7 sự kiện Y tế - Khoa học 2006

Sau đây là 7 sự kiện ghi nhớ của năm qua, theo đánh giá của VnExpress.

Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép trên cây có múi

Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép trên cây có múi

Ngày 26/1/2007, Hội đồng khoa học công nghệ Chuyên ngành Tỉnh Bến Tre đã nghiệm thu đề tài: “Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép đối với năng suất, phẩm chất cây có múi đang trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Giai đoạn 1)”