Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Để thiết thực chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5). Từ đầu năm đến nay Liên hiệp Hội Bến Tre đã có nhiều hoạt động nổi bật đạt hiệu quả cao.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Bến Tre, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 27), 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Giải pháp khoa học kỹ thuật đã được đề ra trong Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 (Chương trình 10): Xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp nước an toàn phù hợp cho các đối tượng sử dụng từ đơn vị cấp nước đến cơ quan quản lý cấp nước; 

Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Ngày 07/4/2022, Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ Tạ Việt Dũng cùng với lãnh đạo các Phòng thuộc Cục đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre cùng các thành viên Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.

Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao

Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao

Tính đến nay, các cấp ngành của tỉnh đã phối hợp với địa phương thành lập 91/100 Ban Quản lý vùng nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh có hỗ trợ kinh phí hoạt động.

10 năm Ba Tri phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

10 năm Ba Tri phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các cấp, ngành địa phương Ba Tri, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) và Kết luận số 50-KL/TW, ngày 31/12/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (gọi tắt là Kết luận 50-KL/TW) đã đạt kết quả đang ghi nhận.

Thành phố Bến Tre quan tâm xây dựng hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022

Thành phố Bến Tre quan tâm xây dựng hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022

Thời gian quan, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre: nhiều sáng kiến, mô hình ứng dụng công nghệ cao được thực hiện, các ứng dụng khoa học tiên tiến được chuyển giao góp phần nâng cao trình độ sản xuất của nông dân. ...

Thạnh Phú quan tâm phát triển khoa học và công nghệ

Thạnh Phú quan tâm phát triển khoa học và công nghệ

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 67 của Ban Thường vụ Huyện ủy Về thực hiện Đề án số 04 ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội thăm và làm việc  tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Ngày 07/4/2022, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Hồng Sơn-Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở KH&CN tỉnh Bến Tre. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bến Tre cùng các thành viên Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bến Tre.

Trường Cao đẳng Bến Tre triển khai thành công chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên từ nguồn kinh phí xã hội hóa

Trường Cao đẳng Bến Tre triển khai thành công chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên từ nguồn kinh phí xã hội hóa

Ngày 18/3/2022, Trường Cao đẳng Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên lần đầu tiên triển khai từ nguồn kinh phí xã hội hóa, theo báo cáo tổng kết Chương trình, từ nguồn vốn do mạng lưới học giả Việt Nam tài trợ trong năm 2021 có 4 đề tài nghiên cứu của 4 nhóm sinh viên được thực hiện và nghiệm thu với kết quả 2 đề tài xuất sắc: