Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Làm sao để đất nước có nhân tài

Làm sao để đất nước có nhân tài

Nhân tài là tinh hoa của đất nước. Xã hội nào cũng cần đến nhân tài, càng nhiều nhân tài xã hội càng có nhiều cơ hội để phát triển. Tìm kiếm, thu hút người tài là một trong những mối quan tâm to lớn của Nhà nước ta hiện nay. Vậy tìm đâu ra nhân tài, hay nói cách khác, làm sao để xã hội có nhiều nhân tài là câu hỏi lớn đặt ra cho chúng ta.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KH&CN địa phương

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KH&CN địa phương

Thực tiễn công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) địa phương hiện nay (đặc biệt là trên địa bàn huyện, xã) đang đặt ra những vấn đề đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ cả về cơ chế, chính sách và tổ chức. Dưới đây, tác giả đề xuất một số giải pháp và mô hình quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác này. Những bất cập trong công tác quản lý KH&CN địa phương hiện nay:

Tiềm lực khoa học và công nghệ

Tiềm lực khoa học và công nghệ

Là tập hợp toàn bộ các nguồn lực về vật chất, kinh tế, tài chính, thông tin, tổ chức, kĩ thuật và công cụ sản xuất, chế tạo... mà một quốc gia, một liên hiệp xí nghiệp, một công ty... có được để phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tiềm lực khoa học và công nghệ gồm những nhân tố cơ bản như các viện và cơ quan nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, tri thức và kinh nghiệm tích luỹ được, công nghệ và các bí quyết công nghệ, các phòng thí nghiệm và các nguồn tài chính, v.v...

Góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

Góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

Trong năm năm (2001- 2006), với 21 chương trình khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai thực hiện, ngoài việc thu lại những kết quả to lớn về hiệu quả kinh tế - xã hội, các chương trình còn đóng góp tích cực vào việc tăng cường tiềm lực KH&CN.

Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Được sự tài trợ của ACDI VOCA về một số trang thiết bị dùng để kiểm tra chất lượng hạt ca cao như: tủ sấy, nhiệt kế, máy đo độ ẩm, bàn cắt hạt ca cao, máy End runner, dụng cụ chia mẫu hạt ca cao…Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã thành lập Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Giới thiệu hệ thống đánh giá trình độ công nghệ

Giới thiệu hệ thống đánh giá trình độ công nghệ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, công nghệ đang trở thành một động lực của phát triển kinh tế trong nước, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, tham gia vào mậu dịch quốc tế và nâng cao mức sống. Mặc dù công nghệ nằm trong tay các doanh nghiệp, quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp. Chính các chính sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Máy sấy ca cao bằng năng lượng mặt trời

Máy sấy ca cao bằng năng lượng mặt trời

Trong khuôn khổ chương trình dự án CARD, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ đã chuyển giao công nghệ máy sấy ca cao dùng năng lượng mặt trời cho Sở Khoa học & Công nghệ Bến Tre với mục đích hỗ trợ nông dân sơ chế hạt ca cao xuất khẩu.

Lắp đặt mô hình lọc nước hộ gia đình

Lắp đặt mô hình lọc nước hộ gia đình

Thực hiện dự án:  "Triển khai mô hình nhà vệ sinh tự hoại, bán tự hoại và hệ thống cấp, xử lý nước quy mô hộ gia đình", đến nay Trung tâm  Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tiến hành lắp đặt thí điểm 169 mô hình lọc nước hộ gia đình tại 9 xã của 4 Huyện : Châu Thành (Tiên Thủy) , Ba Tri (Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Thủy, Vĩnh An, An Hòa Tây), Giồng Trôm (Châu Bình), Mỏ Cày (Tân Thanh Tây, Tân Phú Tây).

Hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/4/2005 tại Thị xã Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của hai địa phương

Hóa chất làm sạch nước

Hóa chất làm sạch nước

Để hạn chế vấn đề ô nhiễm nước ngày càng gia tăng, ngăn chặn được một phần nào về các vấn đề viêm nhiễm, ở vùng ven đặt biệt là vùng nông thôn hiện chưa có nước máy để sinh hoạt.