Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn

An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn

Những năm qua, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được lãnh đạo huyện cũng như các đơn vị, địa phương quan tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục. Tại xã An Thạnh với quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là việc xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Thời gian qua, tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương trong huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội…