Chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương của Trung ương; Nghị quyết của Tỉnh Ủy; các Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số (CĐS). Trong những tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành những công việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ CĐS.

Cơ sở để ngành xây dựng địa phương đẩy nhanh chuyển đổi số

Cơ sở để ngành xây dựng địa phương đẩy nhanh chuyển đổi số

Mô hình thông tin công trình (BIM) là ứng dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) vào tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình.

Thạnh Phú triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Thạnh Phú triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022; triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nam; đại diện các đơn vị viễn thông, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực chuyển đổi số của tỉnh.