Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

Lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ngày 05 tháng 3 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; bao gồm các nội dung: xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và việc duy trì, cải tiến hệ thống này (Quyết định 19).

 Ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có tên gọi đầy đủ là “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”, là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) áp dụng riêng cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, được tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành. Nó đưa ra các yêu cầu về quản lý, yêu cầu về kỹ thuật mà phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải tuân thủ nhằm chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật, năng lực về tổ chức quản lý và hoạt động một cách hiệu quả; có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật và có độ tin cậy cao.

Tập huấn

Tập huấn "Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008” năm 2017

Từ ngày 10-13/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008”.

Tập huấn “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” năm 2017

Tập huấn “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” năm 2017

Từ ngày 03-06/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” cho gần 140 cán bộ, công chức, viên chức của các sở ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

Kết quả kiểm tra nhãn và chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2017

Kết quả kiểm tra nhãn và chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2017

Thị trường đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2017 tại Bến Tre đa số là hàng nhập khẩu như: lồng đèn hình thú, lồng đèn cá chép,… với kiểu dáng, chủng loại phong phú được bày bán tại các cửa hàng tạp hóa hoặc các quầy bánh trung thu. Một số ít đồ chơi dùng pin trong nước sản xuất có nhãn hàng hóa, có dấu hợp quy CR.

Họp Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Họp Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-TĐC ngày 24/5/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 của tỉnh Bến Tre.

Triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng Hệ thống quản lý Chất lượng tại các xã năm 2017

Triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng Hệ thống quản lý Chất lượng tại các xã năm 2017

Thực hiện theo Kế hoạch số 5149/KH-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019.

 Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Thông tư 15). Để các doanh nghiệp nắm được những nội dung quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư 15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

 Công tác quản lý về đo lường, chất lượng và nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến nay

Công tác quản lý về đo lường, chất lượng và nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến nay

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 22). Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan gửi công văn yêu cầu thực hiện các nội dung về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo quy định tại Thông tư 22 đến 240 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó Sở cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre thực hiện phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; phóng sự về việc thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Bên cạnh đó Sở còn hướng dẫn 50 doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

Quy định mới về nhãn hàng hóa

Quy định mới về nhãn hàng hóa

Ngày 14/4/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định quy định về nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa trong nước và hàng hóa nhập khẩu.