Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

Chi cục tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng: Tổ chức tập huấn về lĩnh vực nhãn hàng hóa và đo lường chất lượng

Chi cục tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng: Tổ chức tập huấn về lĩnh vực nhãn hàng hóa và đo lường chất lượng

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng phối hợp UBND huyện Thạnh Phú tổ chức buổi tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nhãn hàng hóa và đo lường chất lượng cho hơn 80 đại biểu là cán bộ các đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn và ban quản lý chợ; đại diện các chủ doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại Bến Tre

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại Bến Tre

Ngày 19/3/2010, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội khóa XII) do ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bến Tre...

Sở Y tế Bến Tre là đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000

Sở Y tế Bến Tre là đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000

Ngày 16 tháng 3 năm 2010, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) tiến hành đánh giá chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 cho Sở Y Tế tỉnh Bến Tre.

Thanh tra tỉnh Bến Tre: Đơn vị đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Thanh tra tỉnh Bến Tre: Đơn vị đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Thực hiện Quyết định số 959/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cho phép triển khai đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000...

Hội nghị tổng kết đề tài cấp bộ

Hội nghị tổng kết đề tài cấp bộ

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TĐC, ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc cho phép triển khai thực hiện Đề tài khoa học nhà nước cấp Bộ “Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM (Total Quality Management) trong các doanh nghiệp Việt Nam năm 2008-2009”.