DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH tự nhiên
2 So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
3 Tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích nghi vùng canh tác lúa chịu ảnh hưởng mặn ven biển Đồng bằng sông Cửu Long Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
4 Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn UTZ CERTIFIED cho sản phẩm Cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
5 Điều tra hiện trạng phông gamma môi trường (chiếu ngoài), hoạt độ các nhân phóng xạ trong môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ứng dụng công nghệ bản đồ kỹ thuật số trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 2011 Tỉnh KH tự nhiên
6 Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đốt và mô hình xử lý ô nhiễm từ khói lò than thiêu kết Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH KT và CN
7 Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm cao cấp: Kim châm, Ngọc châm trên cơ chất bã mía và bã mía phối trộn Đã ứng dụng 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
8 Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm ăn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Bộ KH nông nghiệp
9 Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông sống bám trên ốc gạo trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
10 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2010 Tỉnh KH xã hội
11 Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hầu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
12 Phát triển sản xuất giá thể và phân bón hữu cơ sinh học từ mụn xơ dừa Đã đăng ký 2010 Bộ KH nông nghiệp
13 Sự hình thành và phát triển nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng Cái Mơn Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH xã hội
14 Triển khai thực nghiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH KT và CN
15 Xây dựng mô hình khắc phục hiện tượng sượng trái sầu riêng trên địa bàn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
16 Xây dựng mô hình phòng, ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH xã hội
17 Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng Chôm chôm ứng với các điều kiện xử lý khác nhau sau thu hoạch tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
18 Khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
19 Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
20 Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghiên cứu trường hợp cây bưởi da xanh) Đã đăng ký 2009 Cơ sở KH nông nghiệp
21 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
22 Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
23 Nghiên cứu thực nghiệm nuôi thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống trong ao ở Ba Tri Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
24 Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
25 Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà công sở Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH KT và CN
26 Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GolbalGap cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách - Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
27 Khảo nghiệm ngưỡng chịu mặn của các dòng cacao tại Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH nông nghiệp
28 Phổ cập kiến thức y học cổ truyền trong phòng và điều trị các bệnh thông thường tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre từ năm 2008-2010 Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH y dược
29 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục và đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn dừa trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Bộ KH nông nghiệp
30 Đánh giá ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng và năng suất một số cây ăn trái chủ lực (măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh) tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH nông nghiệp