Tổng kết phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản suất 03 năm 2008-2010

Qua tổng kết nhằm đánh giá đúng mức những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của các cá nhân và tập thể áp dụng có hiệu quả, góp phần khắc phục được những khó khăn trong quá trình sản xuất của đơn vị. Đồng thời, qua tổng kết phong trào để phát hiện những tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo, khai thác tốt các tiềm năng trí tuệ; đề ra phương hướng, nội dung chỉ đạo phong trào đi vào chiều sâu trong giai đoạn tới.

Ban Tổ chức đã tiến hành khảo sát, xem xét, đánh giá các sáng kiến trên cơ sở tổng hợp danh sách các sáng kiến do quyền chủ động từ các đơn vị cơ sở xét khen thưởng và ứng dụng nhân rộng đạt hiệu quả cao. Kết quả như sau: hoạt động sáng kiến ở các đơn vị ngày càng được sự quan tâm của lãnh đạo và sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công nhân, viên chức. Phong trào đã được phát huy ngày càng hiệu quả, đã có nhiều giải pháp của các cá nhân, tổ chức, đơn vị được công nhận là sáng kiến, trong đó:

-  23 sáng kiến về cải tiến kỹ thuật làm lợi gia tăng.

-  05 sáng kiến tiết kiệm.

-  05 sáng kiến trong phục vụ và điều trị bệnh.

-  157 sáng kiến trong tổ chức, quản lý, đào tạo.

-  45 sáng kiến về hợp lý hóa sản xuất…

 

image                              Mô hình đạt giải nhì trong Lễ tổng kết 4 phong trào

Trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, … giá trị làm lợi của mỗi sáng kiến cũng lớn hơn so với những sáng kiến tổng kết giai đoạn 03 năm trước. Những đơn vị có được sự quan tâm của lãnh đạo cùng nhiệt tình của lực lượng công nhân thì phong trào sángkiến ngày càng lớn mạnh và đã có nhiều sáng kiến thiết thực đóng góp cho sự phát triển của đơn vị như: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre, Điện lực Bến Tre, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, huyện Thạnh Phú, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch …

Trong quá trình quản lý, lao động các đơn vị đã gặp một số trường hợp khó khăn và chính trong lúc khó khăn đó, lực lượng công nhân viên, lao động phát huy năng lực sáng tạo của bản thân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua những khó khăn. Chỉ với 16 đơn vị tổng kết được, đã có 235 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm, điều trị bệnh, tổ chức và quản lý… Từ những sáng kiến đó đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, tổ chức và quản lý mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, còn rất nhiều sáng kiến trong tổng số 235 sáng kiến đã tổng hợp chưa thể tính được giá trị làm lợi một cách cụ thể, đó là các sáng kiến trong phương pháp điều trị bệnh, trong lĩnh vực y tế, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, quản lý ...

Mặc dù giá trị làm lợi so với doanh số của các đơn vị còn khiêm tốn, còn chưa tính được cụ thể hiệu quả trong chữa bệnh, tổ chức, quản lý, đào tạo. Song  vấn đề đạt được lớn nhất từ những sáng kiến đó là đã khắc phục được những khó khăn của đơn vị.

Với sự đam mê, trách nhiệm, nhiệt tình của người lao động, sáng kiến đã được hình thành trong quá trình lao động, sản xuất, đã mang lại những hiệu quả thiết thực và to lớn mà chính người lao động cũng chưa từng nghĩ đến trước đó. Nhiều cán bộ kỹ thuật tích cực lao động, phát huy sáng kiến để giải quyết khó khăn trong khâu sản xuất chỉ vì mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất mà chưa nghĩ đến việc báo cáo thành quả sáng kiến. Ngoài ra, một số đơn vị cũng chưa tổng kết hết được số lượng sáng kiến, sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất cũng như giá trị làm lợi từ sáng kiến của những năm qua ... Những đóng góp đó vô cùng quý giá và đáng trân trọng.

Sáng kiến được hình thành từ quá trình lao động và luôn hỗ trợ cho việc giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, ở đâu có lao động thì ở đó phát sinh sáng kiến, sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất...Việc tổ chức  tổng kết nếu được quan tâm đúng mức sẽ có tác dụng tích cực cho phong trào sáng kiến của các đơn vị và cơ sở.

Ban Tổ chức

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đại hội công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028
• Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3
• Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Tổng hợp
• Đại hội chi bộ Chuyên ngành nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thanh tra
• Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2022
• Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
• Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022
• Trao quà cho các em học sinh nhân dịp tổng kết năm học 2021-2022