Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006

Trong năm 2006 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đi vào nền nếp ổn định, thực hiện theo quy định pháp luật, đặc biệt quy trình giải quyết được thực hiện trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Trong năm, Thanh tra Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tiếp nhận và giải quyết 07 đơn khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực: đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, không có đơn tồn đọng hoặc khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp.

Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến một số lĩnh vực bức xúc mà dư luận và xã hội quan tâm như xăng dầu, điện, nước, vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu … Lồng ghép công tác thanh tra với tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đúng hướng. Thanh tra Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện 218 lượt thanh tra về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt 121% kế hoạch giao. Ngoài ra, đã phối hợp kiểm tra 04 đề tài, dự án KH&CN nhằm theo dõi tiến độ và nâng cao tính trách nhiệm của cơ quan thực hiện, tạo thông tin nguồn phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành.

Công tác xử lý vi phạm được thực hiện công khai, khách quan trên cơ sở cân nhắc phù hợp với quy định pháp luật làm cơ sở răn đe, đồng thời xem xét các tình tiết vi phạm một cách hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhận thức được hành vi và tự giác thực hiện. Do đó, qua xử lý 17 cơ sở vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ thu và nộp ngân sách số tiền 62.300.000 đồng (Sáu mươi hai triệu ba trăm ngàn đồng) được đối tượng vi phạm đồng tình và thực hiện đúng quyết định xử lý, không phát sinh khiếu nại hành chính.

Đã tổ chức thực hiện Cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ mặt hàng sắt thép xây dựng, xăng dầu, taximét và hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007. Đã tổ chức thanh tra 62 cơ sở, phát hiện và đề xuất xử lý 18 cơ sở vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ, trong đó đã xử lý 13 trường hợp gồm cảnh cáo 01 trường hợp; phạt tiền 08 trường hợp với số tiền 31.500.000 đ; kiến nghị khắc phục 04 trường hợp; 05 trường hợp đang hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, một số công việc đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên, Thanh tra Sở đã tham mưu thực hiện đạt yêu cầu đã góp phần tạo thông tin nguồn phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý. Cụ thể: Chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng đo lường trong việc sử dụng công tơ điện 01 pha tại các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh đo lường đối với lĩnh vực cấp nước trong việc sử dụng đồng hồ đo nước lạnh; Khảo sát chất lượng rượu Phú Lễ làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, quãng bá và xây dựng thương hiệu; Chủ trì xây dựng Chương trình hành động về hợp tác phòng chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ ở địa phương giai đoạn 2006 – 2010, góp phần gắn kết, phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong công tác thực thi chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban giám đốc Sở và tổ chức thanh tra cấp trên. Bên cạnh đó, tập thể Thanh tra Sở đã có nhiều cố gắng phát huy sáng kiến, cải tiến công tác chuyên môn, công tác quản lý như xây dựng quy trình, quy chế cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại địa phưong. Xây dựng mạng lưới cơ sở tạo thông tin nguồn kết hợp với tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Mặc dù còn những khó khăn trước mắt về lực lượng và phương tiện phục vụ cho công tác thanh tra nhưng tập thể thanh tra Sở đã có nhiều cố gắng khắc phục, tổ chức xây dựng lực lượng, tranh thủ phương tiện từ các đơn vị phối hợp, củng cố đội ngủ cộng tác viên thanh tra và cán bộ chuyên môn kỹ thuật.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
• Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014
• Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
• Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu
• Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009
• 98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật In
• Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại
• Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập
• Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra
• Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?
• Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168
• Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006
• Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre
• Giải quyết khiếu nại tố cáo