Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 06/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ (bao gồm Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố).


Download

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
• Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang
• Quyết định số: 225/QĐ-TTg
• Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN
• Quyết định số 1041/QĐ-TTg
• Thông tư 22/2010/TT-BKHCN
• Quyết định số 2441/QĐ-TTg
• Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN
• Thông Tư -02-2007-BKHCN
• Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP
• Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP
• Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN
• Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
• Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg
• Nghị định số: 28/2008/NĐ-CP