Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Năm 2014, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt các công việc được giao. Công tác triển khai các cuộc thanh tra được chủ động, linh hoạt và kịp thời; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Công tác thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Kết quả cụ thể như sau:

 

Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, tiến hành thanh tra đối với 220 cơ sở sản xuất, kinh doanh; 30 cơ sở sử dụng thiết bị x-quang y tế. Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp và an toàn bức xạ. Trong đó, tập trung vào một số mặt hàng có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như: xăng, dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, điện, điện tử.
 
Qua kết quả thanh tra đã phát hiện và xử lý 32 cơ sở vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu của các cơ sở kinh doanh là vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; vi phạm về kiểm định phương tiện đo; vi phạm về chất lượng, hồ sơ công bố hợp quy, nhãn hàng hóa mũ bảo hiểm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là: 261.310.000 đồng. Đồng thời, kiến nghị một số biện pháp để các cơ sở chấn chỉnh hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

 

image

 

Cùng với hoạt động thanh tra chuyên ngành, năm 2014, Thanh tra Sở cũng đã triển khai thanh tra hành chính tại 02 phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Kết quả thanh tra đã góp phần phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở và giúp các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành cũng được Thanh tra Sở quan tâm và thực hiện thường xuyên như phối hợp triển khai Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.

 

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở; cùng với sự phối hợp của các phòng, đơn vị; các lực lượng liên ngành và sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ Thanh tra Sở. Hoạt động thanh tra tiếp tục bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, có nhiều ảnh hưởng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp. Kết quả thanh tra đã tác động tích cực, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp, định hướng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng pháp luật.

 

Trong thời gian tới, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thanh tra Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, chú trọng phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014
• Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
• Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu
• Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009
• 98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật In
• Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại
• Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập
• Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra
• Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?
• Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168
• Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006
• Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006
• Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre
• Giải quyết khiếu nại tố cáo