Tên sản phẩm: Bột cá Tra - Yêu cầu kỹ thuật

Tên sản phẩm: Bột cá Tra - Yêu cầu kỹ thuật

Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân sản xuất: Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre. Địa chỉ: Lô CX-2, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN6644:2001  

Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất