Tên sản phẩm: Đồ chơi thú nhồi bông dành cho trẻ em trên 03 tuổi

Tên sản phẩm: Đồ chơi thú nhồi bông dành cho trẻ em trên 03 tuổi
Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân sản xuất: Hộ kinh doanh Ngô Quyền. Địa chỉ: 242, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre   
Số hiệu quy chuẩn/tên quy chuẩn: QCVN03:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
Loại hình đánh giá: Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT