Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Mẫu đơn gồm có: Tải về

- Hướng dẫn thực hiện bản mô tả sáng kiến / giải pháp.
- Giấy biên nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
- Giấy chứng nhận sáng kiến.
- Mô tả sáng kiến

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre