Bàn giao kết quả 6 đề tài năm 2005

bangiaodetaiNgày 29/3/2006, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức buổi họp: Bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2005. Trong buổi họp Hội đồng KH&CN đã tiến hành bàn giao kết quả 6 đề tài: Tổng kết các mô hình sử dụng chế phẩm điều khiển mùa vụ cây ăn trái theo yêu cầu của thị trường (sầu riêng, nhãn, chôm chôm); Thử nghiệm chế phẩm Ramale để xác định gia tăng tỷ lệ đậu trái trên  cây chôm chôm  thuộc địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Vai trò của vị trí và các đặc điểm của sỏi niệu trong tán sỏi ngoài cơ thể; Nghiên cứu điều tra diễn biến môi trường sau khi xây dựng hệ thống Quới Điền, các giải pháp hạn chế; Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Bến Tre tỉ lệ 1/50.000 và đề tài: Thử nghiệm chế phẩm EM trong nuôi trồng thủy sản cho các Sở, Ban ngành các đơn vị liên quan có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, từ đó tiếp tục phổ biến và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp cho các địa phương.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà
• Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả
• Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ