Bàn giao kết quả 6 đề tài năm 2005

bangiaodetaiNgày 29/3/2006, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức buổi họp: Bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2005. Trong buổi họp Hội đồng KH&CN đã tiến hành bàn giao kết quả 6 đề tài: Tổng kết các mô hình sử dụng chế phẩm điều khiển mùa vụ cây ăn trái theo yêu cầu của thị trường (sầu riêng, nhãn, chôm chôm); Thử nghiệm chế phẩm Ramale để xác định gia tăng tỷ lệ đậu trái trên  cây chôm chôm  thuộc địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Vai trò của vị trí và các đặc điểm của sỏi niệu trong tán sỏi ngoài cơ thể; Nghiên cứu điều tra diễn biến môi trường sau khi xây dựng hệ thống Quới Điền, các giải pháp hạn chế; Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Bến Tre tỉ lệ 1/50.000 và đề tài: Thử nghiệm chế phẩm EM trong nuôi trồng thủy sản cho các Sở, Ban ngành các đơn vị liên quan có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, từ đó tiếp tục phổ biến và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp cho các địa phương.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”
• Bến Tre triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực
• Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi
• Bến Tre phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam”
• Kiểm định huyết áp kế tại tỉnh Bến Tre
• Thành lập hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo