Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2018

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2018 với sự có mặt của các đảng viên được triệu tập.

 Các đại biểu về tham dự Hội nghị.


Theo các báo cáo trình bày tại hội nghị, Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có 19/21 chỉ tiêu đề ra đạt (100%) và vượt tiến độ Nghị quyết năm 2018. Một số kết quả nổi bật trong năm, cụ thể:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường, chất lượng: Hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho 118 UBND cấp xã (đạt 207% chỉ tiêu Nghị quyết); Chủ trì tổ chức 20 lượt kiểm tra về đo lường, nhãn và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thanh tra 120 tổ chức/cá nhân, thanh tra hành chính đối với 03 đơn vị thuộc Sở. Công tác Quản lý chuyên ngành KH&CN: Tốc độ đổi mới công nghệ năm 2018 ước đạt 18%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 27%; Tỷ lệ sáng chế đăng ký bảo hộ trên 95% so với số lượng sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ năm 2015; Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018 – 2020; Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý BẾN TRE cho sản phẩm “dừa xiêm xanh” và “bưởi da xanh”, cấp nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rượu Phú Lễ, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tép rang dừa “Mỹ Hưng”. Công tác quản lý, ứng dụng và triển khai KH&CN: Tiếp tục quản lý và triển khai 55 nhiệm vụ (có 17 nhiệm vụ được phê duyệt năm 2018), nghiệm thu 18 nhiệm vụ; Cấp Giấy chứng nhận, công bố kết quả thực hiện 11 nhiệm vụ KH&CN. Công tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội: Hỗ trợ 06 lượt doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; Triển khai các dự án tạo lập và đăng ký chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm tôm càng xanh, cua biển và chôm chôm; Hoàn tất đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Heo Mỏ Cày Nam, xoài tứ quý Thạnh Phú và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nhãn Long Hòa Bình Đại, Gà Nòi Mỹ Sơn Đông Mỏ Cày Bắc; Hỗ trợ 03 cơ sở tham gia Chương trình KH&CN phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây nguyên năm 2018, 04 doanh nghiệp tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Việt Nam năm 2018. Công tác quản lý tài chính: Giải ngân 16,419 tỷ/16,419 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch. Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính là 4,072/4,072 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch.

Về công tác xây dựng Đảng: Các chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sinh hoạt nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 6, lần 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); Kết nạp Đảng cho 05 quần chúng, trong  đó, 01 đảng viên Lớp Đồng khởi mới (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); Cử 02 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính; Tổ chức trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; Tham gia Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 tại các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện nghiêm túc đúng theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt 100% kế hoạch năm, các đồng chí đảng viên đều có lập trường chính trị kiên định, vững vàng; chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.

Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể và quốc phòng, an ninh: Xây dựng kế hoạch triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW; Xây dựng Kế hoạch số 399/KH-SKHCN ngày 17/4/2018 với nội dung sắp xếp lại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo góp ý của Sở Nội vụ. Thực hiện tốt Kế hoạch số 03-KH/ĐKTTU ngày 16/5/2018 của Đoàn Kiểm tra số 503 của Tỉnh uỷ Bến Tre kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU; Kế hoạch số 10-KH/TU; Kế hoạch số 53-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Đảng ủy và đồng chí Lâm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thi đua xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh, có 07/07 tổ công đoàn đạt Vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết). Thực hiện tổt các quy định về an toàn giao thông, quốc phòng, an ninh.

 Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, tham luận tại hội nghị.


Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi và đề ra Nghị quyết năm 2019 với một số chỉ tiêu nổi bật như là: Hoàn thành trên 95% các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên của ngành và nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% các đề tài, dự án KH&CN có địa chỉ ứng dụng, ít nhất 01 đề tài, dự án có sản phẩm nghiên cứu được thương mại hóa; Phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; Trên 85% số Chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch vững mạnh” và không có chi bộ yếu kém; Kết nạp 02 đảng viên mới trở lên; Cử 06 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị, 02 đảng viên học Cao cấp lý luận chính trị; Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu Vững mạnh; Thu nhập (ngoài lương) bình quân 300.000 đồng/người/tháng.

 Đ/c Lâm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN

phát biểu tổng kết  hội nghị.


Phát biểu tổng kết hội nghị, Đồng chí Lâm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trong năm 2019 tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN; Quyết tâm “Xây dựng ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà đủ sức đóng vai trò thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất” và làm tốt “Phát huy vai trò đột phá của KH&CN ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp”; Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn, chi đoàn; Phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò lãnh đạo của tập thể, nhất là vai trò của người đứng đầu, trong đó vai trò của Đảng ủy, Ban Thường vụ, các đồng chí đảng viên phải được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lấy “Đoàn kết” làm hạt nhân, “Dân chủ - Kỹ cương” làm nền tảng, lấy “Năng động - Đổi mới” làm phương châm hoạt động trong năm 2019.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• PGS. TS. Lâm Văn Tân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN Bến Tre dự Lễ tổng kết năm học 2023-2024
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3 năm 2024
• Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mẫn
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tích cực tham gia hội thi hát quốc ca, công đoàn ca
• Thăm hỏi các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 năm 2023
• Họp mặt kỷ niệm tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6
• Đại hội công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028
• Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3
• Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Tổng hợp
• Đại hội chi bộ Chuyên ngành nhiệm kỳ 2022-2025