Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Đại hội Đảng bộ và tổng kết hoạt động đảng bộ năm 2017

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2017 với sự có mặt của 55/58 đảng viên được triệu tập, đồng chí Tôn Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thông.


Theo các báo cáo trình bày tại hội nghị, Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có 15/16 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt tiến độ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hàng năm được tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Cụ thể:

Phát huy tinh thần “Đồng Khởi mới”, Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo toàn ngành khắc phục khó khăn, quyết liệt triển khai cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đã lãnh đạo triển khai cụ thể hóa 02 đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm vụ KH&CN thực hiện các Đề án, chương trình phát triển KT-XH của tỉnh như: Quy hoạch phát triển KH&CN; đề án Phát triển công nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh; các chương trình KH&CN phát triển cây dừa, bưởi da xanh; chương trình Đồng Khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Các nhiệm vụ KH&CN triển khai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả nghiên cứu, đã tạo ra 12 quy trình, 04 giải pháp, 05 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN và các giống mới phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, được đưa vào ứng dụng.

 Đ/c Tôn Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Thông.


Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tiềm năng được quan tâm thực hiện, đã ươm tạo và hình thành 02 doanh nghiệp KH&CN, cho vay lãi suất ưu đãi 02 dự án đầu tư hệ thống thiết bị sấy lúa, tách màu gạo công suất 80 tấn/mẻ và sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 13 sản phẩm đặc sản của tỉnh; hỗ trợ 05 lượt cơ sở xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng Chất lượng Quốc gia cho 01 doanh nghiệp. Năm 2017, giá trị giao dịch của sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường đạt trên 310 tỷ đồng; tỷ lệ ứng dụng các đề tài kỹ thuật vào sản xuất đạt 87,5%; tốc độ đổi mới công nghệ đạt 14,3%, tăng 3,57%; giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 26,2% tăng 3,4% so với cùng kỳ và tỷ lệ sáng chế đăng ký bảo hộ đạt 100%. Tỷ lệ đầu tư cho KH&CN từ ngân sách nhà nước so với ngoài ngân sách nhà nước đạt 1:7, tỉ lệ này gấp 10,5 lần so với chỉ tiêu quy hoạch năm 2020 (3:2).

 

 Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh Quang Thông.


Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, trong đó đảm bảo chế độ học tập quán triệt các nghị quyết, công tác triển khai văn bản, tài liệu tuyên truyền nhằm kịp thời định hướng nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức. Tình hình tư tưởng của của đảng viên, công chức, viên chức luôn ổn định, năng lực và trí tuệ tập thể được phát huy, có tư tưởng tiến công, vượt khó, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì và trở thành nền nếp thường xuyên của các chi bộ, tổ chức đoàn thể. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đúng quy định; bộ máy tổ chức chính quyền, đoàn thể và chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Tình hình trật tự an toàn cơ quan tiếp tục được giữ vững, công tác phòng, chống cháy nổ được đảm bảo. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức được quan tâm lãnh đạo và từng bước cải thiện.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Tôn Đức Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu giao; công tác xây dựng đảng được giữ vững, xây dựng cơ quan và đoàn thể được quan tâm củng cố; trong nửa nhiệm kỳ và năm 2017, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong thời gian tới, nhất là năm 2018 được xác định là năm “tăng tốc”, đề nghị Đảng ủy Sở KH&CN quan tâm tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, rà soát hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung triển khai thực hiện; hai là, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh trách nhiệm, làm tốt công tác tư tưởng, tập trung công tác xây dựng đảng, nhất là công tác tự phê bình và phê bình phải trở thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; ba là, lãnh đạo đánh giá chất lượng đảng viên phải đúng thực chất và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định; bốn là, trong tháng 1/2018, ưu tiên tập trung triển khai quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, tổ chức viết thu hoạch nghiêm túc, tránh viết qua loa, sao chép, lưu ý sắp tới sẽ có sự sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn nên cần làm tốt công tác tư tưởng đối với nhân sự trong diện sắp xếp, dôi dư; năm là, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên đăng ký các công việc năm 2018, nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm 2017; sáu là, lãnh đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trong tháng 3 và kết thúc trong giữa tháng 4/2018; bảy là, quan tâm lãnh đạo không để xảy ra sai phạm tài chính trong đảng bộ; tám là, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo; chín là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, giúp đảng viên nhận diện và không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lâm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu tại hội nghị và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản. Đồng thời, cũng lưu ý các đồng chí trong Đảng ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ quan tâm, trước hết là tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết cấp trên, cụ thể như phương châm đại hội X của Đảng bộ tỉnh và 02 đầu việc Tỉnh ủy giao, đồng thời quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thứ hai là tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, lưu ý thực hiện tốt các chỉ tiêu Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho ngành; thứ ba là quan tâm công tác xây dựng đảng, trước hết là nắm bắt tư tưởng chính trị của đảng viên, định hướng tư tưởng trong đảng bộ về sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ trong thời gian tới; thứ tư là xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở, đặc biệt phát triển mạnh các hoạt động của công đoàn, chi đoàn; thứ năm là phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò lãnh đạo của tập thể, nhất là vai trò của người đứng đầu, trong đó vai trò của Đảng ủy, Ban Thường vụ, các đồng chí đảng viên phải được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2020
• Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2015 - 2020
• Hạt gạo nghĩa tình
• Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
• Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022
• Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mẫn
• Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 – Một năm nhìn lại
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2019
• Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
• Chi bộ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức lễ kết nạp Đảng viên
• Sở Khoa học và Công nghệ trao quà cho các em học sinh nhân dịp tổng kết năm học 2018-2019
• Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN – Đảng bộ Sở KH&CN Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3
• Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2018
• Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre