Quy định rõ việc trách nhiệm quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ

Thị trường dầu nhờn Việt Nam nói chung và ở Bến Tre nói riêng hiện có rất nhiều loại và thương hiệu như CASTROL, Motul, Liqui Moly,... Các loại dầu nhờn này được nhà sản xuất tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại. Hiện nay chưa có tiêu chuẩn Việt Nam hoàn chỉnh về yêu cầu kỹ thuật của dầu nhờn động cơ. Việc quản lý và kiểm soát chất lượng chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Ngày 14/11/2000, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 21/2000/TT-BTM về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông đã quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và chịu trách nhiệm về việc công bố này. Năm 2007, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp nhập thành Bộ Công Thương và Pháp lệnh Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 1999 được thay thế bằng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 đã thay đổi về phương thức quản lý. Đồng thời tại điểm d Khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã không giao Bộ Công Thương quản lý chất lượng dầu nhờn.

Theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tại điểm p Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các sản phẩm, hàng hóa đã giao cho các Bộ chuyên ngành. Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý về chất lượng dầu nhờn động cơ nhưng Nghị định số 132/2008/NĐ-CP chưa quy định rõ đối tượng này.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Nghị định đã quy định rõ các loại sản phẩm thuộc đối tượng phải quản lý về chất lượng trong sản xuất thuộc trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ trong đó có dầu nhờn động cơ.

Có thể nói,  Nghị định 74/2018/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng quy định rõ trách nhiệm về cơ quan quản lý dầu nhờn động cơ, góp phần thống nhất quản lý chất lượng về động cơ đốt trong của Việt Nam.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bến Tre có 1 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015