Tập huấn “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” năm 2017

Từ ngày 03-06/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” cho gần 140 cán bộ, công chức, viên chức của các sở ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

 Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao trình bày các nội dung tập huấn.


Buổi tập huấn đã được Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa-Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu đến các học viên về lịch sử phát triển tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, về mô hình khung HTQLCL, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan. Kết thúc lớp tập huấn các học viên phải thực hiện bài kiểm tra để đánh giá kiến thức đã học.

 Các học viên đến từ UBND cấp huyện và xã làm

bài kiểm tra ngày 6/10/2017.


Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ, công chức và viên chức các cơ quan nhận thức đầy đủ về việc áp HTQLCL vào quá trình giải quyết công việc, kiểm soát tốt việc thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng một phong cách làm việc nề nếp, khoa học và góp phần vào hoạt động cải cách hành chính của tỉnh.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã