Họp Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-TĐC ngày 24/5/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 của tỉnh Bến Tre.

 Họp Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017.


Ngày 12/9/2017, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG năm 2017 để xem xét, đánh giá Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới tham gia GTCLQG năm 2017.

Chủ trì cuộc họp là ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN-Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển, cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các Sở ngành có liên quan và nhóm chuyên gia đánh giá.

Tại cuộc họp, nhóm chuyên gia đánh giá đã báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ doanh nghiệp, trình bày sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với yêu cầu của tiêu chí giải thưởng và công bố kết quả chấm điểm của nhóm chuyên gia để hội đồng xem xét.

Hội đồng sơ tuyển tiến hành thảo luận, xem xét các vấn đề được đề cập trong từng tiêu chí và cho điểm đối với doanh nghiệp. Kết quả, Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới đạt tổng điểm trung bình là 881,7 điểm và Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng GTCLQG năm 2017 cho doanh nghiệp.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã